Hypno-Psychotherapie

Integratieve Psychotherapie is een effectieve, kortdurende therapievorm. Deze is gericht op het aanpakken en oplossen van de oorzaak van problemen. Gebruik wordt gemaakt van  werkzame technieken uit diverse psychologische stromingen. Hierbij sta jij als mens centraal met al je unieke mogelijkheden en hulpbronnen. De therapie is echt maatwerk. De aanpak is holistisch te noemen. Zoals het menselijk lichaam een wond kan helen, zo kan de menselijke geest een psychische wond genezen en groei en nieuwe ontwikkelingsprocessen activeren.

Problemen kunnen ontstaan binnen alle dimensies van het leven. Hier liggen ook de oplossingen. De mens wordt benaderd als een geheel. Veranderingen kunnen plaatsvinden op alle vlakken: cognitief, emotioneel, sociaal, spiritueel, lichamelijk en/of gedragsmatig. De therapie richt zich steeds op wat jij nodig hebt om verder te komen bij het bereiken van je doel.

Hypnose

Ik maak gebruik van hypnose als onderdeel van de Integratieve therapie. Vandaar de naam Hypno-Psychotherapie. Op basis van je individuele situatie en doelen wordt een behandelplan opgesteld. Het gebruik van hypnose kan hiervan een onderdeel zijn. De werkzaamheid van andere therapievormen kan worden versterkt als deze wordt gecombineerd met hypnotherapie. Dagdromen, helemaal opgaan in een spannend boek. Zo opgaan in je innerlijke wereld dat de buitenwereld even helemaal vervaagt.

Ieder mens heeft ervaring met trance. In Hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van een soortgelijke trance. Dit is een bewustzijnstoestand van geconcentreerde aandacht, waarbij openheid ontstaat voor verandering. Je krijgt zo toegang tot delen van jezelf waarvan je je niet direct bewust bent maar die wel van belang zijn in je leven. Genezende processen kunnen zo worden geactiveerd.