EMDR-i

EMDR is een veel gebruikte therapievorm voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische of schokkende ervaring. EMDR wordt succesvol ingezet bij angsten en fobieën maar kan in principe effectief zijn bij alle negatieve, emotioneel beladen herinneringen. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan emotionele verwaarlozing, ongevallen, pestgedrag op school, medische ervaringen, verlies, werk gerelateerde ervaringen of andere ingrijpende gebeurtenissen. Deze situaties hoeven niet per definitie in het verleden te liggen.

Gebleken is dat EMDR ook goed kan worden ingezet voor het verwerken van angst voor toekomstige situaties. De i achter EMDR staat voor ‘Integratieve Psychotherapie’. Als integratief geschoold therapeut begeleid ik cliënten om vanuit hun eigen kracht en mogelijkheden het gewenste doel te bereiken. Als de negatieve emotionele lading verdwenen is kan een laatste integratieve bewerking nodig zijn om het probleem duurzaam aan te pakken. Ik ben aangesloten bij het EMDR-i Netwerk Nederland (ENN).